potterymeme 작가전시상품
권기우
 • 2층 포터리밈
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo
 • PotteryMeme_Kwon Giwoo
  PotteryMeme_Kwon Giwoo

권기우 Kwon Giwoo

2004 서울대학교 미술대학 공예과 도예전공 졸업
2009 3+1합전- 가나아트(평창동)
권기우 차도구전- 아름다운 차박물관
2010 도예2인전 -가나아트센터(인사동)
2011 ‘천년향’전 -가나아트 부산
2012 ‘천년향2’- 가나아트 부산
2015 도자미학-두원 아트센터
디자인아트페어 -한가람 미술관
서울공예박람회- 동대문ddp

현 예원학교 강사

 

 • 갤러리 페이스북 인스타
 • 갤러리 페이스북 인스타 블로그